Video tổng hợp các vật thể UFO được quay bởi NASA

Video tổng hợp các vật thể UFO được quay bởi NASA


Đây là Video tổng hợp các bằng chứng chân thực về các trường hợp xuất hiện UFO ghi lại được từ camera trên trạm vũ trụ quốc tế trong 50 năm qua.


1

Bạn nghĩ sao về những bằng chứng này? Liệu Có UFO hay không?

Nguồn DW


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.