Creepy: Kiểm tra dưới giường


CreepyMys

“Bố? Bố kiểm tra dưới giường con có quái vật không?” 


“Oh được thôi.”

 “Không có gì,” tôi cười.

 “Bố chắc chứ?”

“Chắc mà.”

“Cảm ơn bố! Con rất vui vì bố đã nhận nuôi con. Bố là tuyệt nhất!”

Tôi mỉm cười với nó trước khi đóng cửa. Tôi thở dài trên đường đến phòng ngủ. Nó không bao giờ dễ dàng hơn, nhưng hoặc là chúng hoặc là tôi. Đã ba năm kể từ khi chúng tôi đặt thỏa thuận. Chúng thề sẽ để tôi yên chừng nào tôi đưa chúng một đứa trẻ mỗi năm.Chúng bảo rằng tôi an toàn, nhưng tôi vẫn kiểm tra dưới giường mình.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.