Creepy: Ở Nhà Một Mình


1

Bạn đang ở nhà một mình, và bạn nghe về những tin tức về hồ sơ cá nhân của một tên giết người trên radio. Bạn nhìn ra cửa kính sân sau của bạn, và bạn nhận thấy một người đàn ông đứng trong tuyết. Ông ta có các đặc điểm của tên sát nhân trên radio, và ông đang mỉm cười với bạn.


Bạn nuốt nước bọt, nhấc điện thoại lên và gọi 911. Bạn quay ra nhìn lại ra cửa sổ cùng với điện thoại trên tai và nhận thấy tên sát nhân đang ở rất gần bạn.

Bạn lập tức thả điện thoại vì bị sốc. Không hề có dấu chân nào trên tuyết.

Đó là hình ảnh phản chiếu.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.