Creepy: Quan tài Sarah O’Bannon


1

Quan tài xưa thường có nhiều lỗ, gắn vs 6 feet đường ống thở và 1 cái chuông. Đường ống sẽ làm cho những người tưởng như đã chết bị chôn nhầm có khí để thở.


Ở 1 thị trấn nhỏ, Harold, người đào mộ địa phương, nghe thấy 1 tiếng chuông trong đêm, liền đi xem đó có phải trẻ con giả vờ làm ma hay không. Có lúc là tiếng gió. Lần này, nó ko phải cả 2. Một giọng nói ở phía dưới đang cầu xin đc đào lên.

“Cô là Sarah O’Bannon?” Harold hỏi.

“Vâng! Tiếng nói như bị nghẹt đó khẳng định.”

“Cô sinh ngày 17 tháng 9, 1827?”

“Vâng!”

“Bia mộ ở đây nói cô chết ngày 17 tháng 9, 1857.”

“Không, tôi vẫn còn sống, đó là 1 sai lầm! Hãy đào tôi lên, cho tôi tự do!”

“Xin lỗi cô,” Harold nói, cùng lúc dẫm lên cái chuông để làm nó im lặng và lấy đất lấp cái ống. “Nhưng đây là tháng 8 rồi. Dù cô là cái gì đi nữa, cô CHẮC CHẮN đã chết rồi, và cô không thể lên được đâu.”

Có ai không hiểu không nào? Điều lạ ở đây là chôn 1 năm vẫn còn sống 🙂


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.