Creepy: Tôi là Sam


CreepyMys

Tôi đã với tới những cánh cổng của địa ngục. Tôi đi vào mà không hề có một chút sợ hãi. Tôi đã gặp Qủy Chúa, và chúng tôi đã làm 1 thỏa thuận. Tôi trở về Trái Đất với một nhiệm vụ.


Tôi phải giết 665 người trước khi tôi chết. Nếu tôi làm thế, tôi sẽ được làm vua Địa Ngục và sống bất tử, với quân đoàn của riêng tôi để tôi ra lệnh. Tất nhiên, tôi rất vui vì điều đó…

Nhưng điều trắc trở là: Tôi không thể giết người tùy tiện được. Điều kiện là nếu họ nghe một câu thần chú đơn giản liên quan đến tên tôi, họ rất có thể là mục tiêu của tôi. Để cho công việc này dễ dàng hơn, tôi đã chép câu thần chú vào một cuốn sách nổi tiếng, để cho nhiều người có thể nghe thấy nó. Thực sự, tôi rất thông minh.

Cho nên, sau khi bạn đã nghe được câu thần chú chết người, tôi sẽ biết bạn. Và trong khoảnh khắc bạn ít cảnh giác nhất, bạn sẽ nhìn thấy bóng dáng của tôi mờ ảo trong góc tầm nhìn của bạn. Và khi bạn quay đầu lại để nhìn…thì đã quá trễ.

Tôi sẽ đợi cho đến khi bạn nghe được tên tôi lần nữa.

Sam là tôi.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.