Juji Itou Horror Collection


bt1109 y6FvCUf

SƠ LƯỢC

The Junji Itou Horror Comic Collection hay còn gọi là Itou Junji Kyoufu Manga Collection có tất cả 16 volumes. Tuy nhiên, các tác phẩm của ông được hai nhà xuất bản ấn hành. Mỗi nơi lại sắp xếp các tập chương hoàn toàn khác nhau nên mới có sự lẫn lộn giữa Museum of Terror với The Junji Itou Horror Comic Collection. Hơn nữa cả hai nhà xuất bản đều bỏ dở giữa chừng nên sẽ không có đầy đủ cả 16 vol. Nhưng có mà đọc là được rồi đúng không? hehe.

Tên khác: Junji Ito Horror Collection
Tác giả: Junji Itou

Juji Itou Horror Collection

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.