Câu chuyện về vị thiền sư và cô lái đò


laido

“Nhìn thấy mà không nghĩ đến” – đây là một cảnh giới mà không phải ai cũng có thể đạt được.


Cô lái đò đưa khách qua sông. Đò cập bến, cô thu tiền từng người. Sau hết, đến lượt vị thiền sư, cô lái đò đòi tiền gấp đôi.

Thiền sư ngạc nhiên hỏi vì sao?

Cô lái đò mỉm cười:

– Vì thầy nhìn em…

Thiền sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.

Một hôm, thiền sư lại qua sông. Lần nầy cô lái đò đòi tiền gấp ba.

Thiền sư lại hỏi vì sao?

Cô lái đò cười bảo:

– Lần này thầy nhìn bóng em phản chiếu dưới mặt nước.

Thiền sư nín lặng trả tiền và lại bước lên bờ.

Lần khác, thiền sư lại qua sông.

Vừa bước lên đò là thiền sư nhắm nghiền mắt lại và đi vào thiền định.

Đò cập bến, cô lái đò thu tiền thiền sư gấp năm.

Thiền sư hỏi vì sao?

Cô lái đò đáp:

– Thầy không nhìn, nhưng còn nghĩ đến em.

Thiền sư trả tiền và lên bờ.

Một lần khác thiền sư lại qua sông. Lần này thiền sư nhìn thẳng vào cô lái đò.

Đò cập bến, thiền sư cười hỏi lần này phải trả bao nhiêu?

Cô lái đò trả lời:

– Em xin đưa thầy qua sông không thu tiền.

Thiền sư hỏi vì sao?

Cô lái đò cười đáp:

– Thầy nhìn mà không còn nghĩ tới em nữa, do vậy em xin đưa thầy qua sông mà không lấy tiền.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.