Hãy biết gánh vác trách nhiệm, một người vì mọi người


ganhvac

Câu chuyện sau đây sẽ dạy cho chúng ta một đạo lý: hãy biết vì mọi người mà gánh vác những trách nhiệm dù nó vốn không thuộc về mình.


Có một ngôi chùa, nhưng vì thờ một sợi chuỗi Phật Tổ từng đeo mà nổi tiếng. Nơi thờ phụng sợi chuỗi chỉ có thầy trụ trì và bảy đệ tử biết.

Bảy người đệ tử đều rất có ngộ tính, thầy trụ trì cảm thấy tương lai đem y bát truyền cho bất kỳ người nào trong bọn họ, đều có thể làm rạng rỡ Phật Pháp. Không ngờ, một ngày, sợi chuỗi đột nhiên biến mất.

Thầy trụ trì bèn hỏi bảy đệ tử:

– Các ngươi ai đã lấy sợi chuỗi, chỉ cần trả về vị trí cũ, ta sẽ không truy cứu, Phật tổ cũng không trách tội.

Các đệ tử đều lắc đầu.

Bảy ngày trôi qua, sợi chuỗi vẫn không được trả về. Thầy trụ trì lại nói:

– Chỉ cần ai đó thừa nhận, sợi chuỗi sẽ thuộc về người đó.

Lại trải qua bảy ngày, vẫn không ai thừa nhận.

Thầy trụ trì rất thất vọng:

– Ngày mai các người hãy rời khỏi chùa xuống núi hết đi, riêng kẻ đã lấy sợi chuỗi ta cho phép ở lại đây.

Qua ngày hôm sau, sáu đệ tử thu dọn xong hành lý, thở nhẹ một hơi dài, rồi nhẹ nhàng ra đi. Chỉ có một người ở lại.

Thầy trụ trì hỏi đệ tử ở lại :

– Sợi chuỗi đâu ?

– Con không lấy.


– Vậy tại sao chịu mang lấy tiếng trộm cắp?

– Mấy ngày nay các huynh đệ đều nghi ngờ lẫn nhau, nếu có người đứng ra, mới giải thoát cho chuyện này.

Ngừng một lát, đệ tử lại nói:

– Sợi chuỗi tuy mất, nhưng Phật vẫn còn đây.

Bấy giờ, thầy trụ trì bỗng nở nụ cười, lấy sợi chuỗi từ tay áo mình ra, đeo vào tay người đệ tử.

***

Không phải mọi việc đều cần nói rõ ràng, cái quan trọng hơn nói rõ ràng đó là: có thể gánh vác, có thể hành động, có thể hóa giải, có thể sắp xếp, có thể thay đổi, nghĩ về mình, càng phải nghĩ cho người khác.

Người hiểu bạn, thì không cần phải giải thích, người không hiểu bạn, giải thích cũng vô ích.

Đây không chỉ là một loại cảnh giới mà hơn hết là một loại đại trí tuệ.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.