Kênh 543 – Channel 543 – Phần 4


543%2Bchannel

Tác giả: sandwich_witch
Ngày viết: Tháng 10/2012

Paul gửi cho tôi tài liệu này từ máy của cậu ấy. Trên màn hình là một tấm ảnh ghi chú địa điểm hẹn. Laila đang nghiên cứu một loại lễ tế gì đó. Và cô ấy cho biết các linh hồn đang muốn một thứ gì đó từ tôi, nhưng không rõ đó là gì. Có thể tôi là người có năng lượng giải phóng họ. Hoặc họ chỉ cần một cơ thể. Tôi không biết ….

Lễ tế sẽ được tiến hành trong vòng nữa giờ nữa. Tôi sẽ cập nhật thông tin nếu nó có tác dụng. Nếu không, tôi sẽ không nhắc lại …

Tên dịch giả: sandy
Nhóm dịch: Consternated Team
Nguồn: Channel 543


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.