Mẹo nhỏ rùng rợn: Tự tử


1655857 610207772380925 40868438 n

Tip of the day – Mẹo nhỏ dành cho bạn

Trước khi cắt cổ tay, tìm một sợi cước mảnh cột thật chặt cổ tay trái lại. Rồi dùng dao nhọn đâm trước vài vết phía dưới chỗ cột dây. Máu sẽ chưa chảy cho đến khi bạn cắt dây cước đi.

Máu sẽ phún ra nhanh hơn cách thông thường.

© Lee —


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.