Thần chú và độc dược: Thần chú làm dài tóc


12009768 880714141996952 1172018403604686229 n

SPELL and POTIONS

Bài học thứ ba trong lớp dạy thần chú và biệt dược của chúng ta ngày hôm nay đó là:
‘Hair grow long spell’ – Thần chú làm dài tóc

*Chuẩn bị:
-1 cây lược chải đầu
-1 chai dầu gội
-1 chai dầu xả
-1 nhánh hoa hồng đỏ

*Cách thực hiện:
Ngắt cánh hoa hồng đỏ xếp thành một vòng tròn kín. Bên trong đặt dầu gội, dầu xả và cây lược.
Tiếp theo chúng ta sẽ để tay lên không bên trên những thứ vừa chuẩn bị rồi đọc những dòng bên dưới đây:

“Aphrodite, adonis, deities of beauty and love, bless this brush with the gentleness of a dove
By my will and pure desire in the shower, infuse this shampoo and conditioner with power.
My hair will grow stronger, my hair will grow longer (x2)”

Đem tất cả những thứ trên, dùng gội đầu khi bạn tắm.

*Lặp lại 3 lần nếu bạn muốn tăng thêm sức mạnh cho thần chú của mình.

Chúc các bạn thành công!

© Lee —


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.