Truyền thuyết thành thị về Tiếng piano trong đêm


antique piano 12 vampstock by vampstock d62wm8v

Nếu như bạn để mở bốn bản soạn nhạc đặt trên đàn piano, vào 3:04 sáng hồn ma một cô gái sẽ đến và bắt đầu chơi nhạc được viết trong những bản soạn này.


Rõ ràng nếu bạn nghe thấy tiếng nhạc cô gái chơi, một linh hồn sẽ bắt đầu “cư trú” ở tai của bạn.

Nhóm dịch: Hài – Kinh
Nguồn: sayainunderworld


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.