Video cơn bão sét đánh mở ra từ trường


Sự xáo trộn của từ trường hoặc dư chấn của nguồn năng lượng lớn sau một cơn bão sét cũng có thể mở ra một lỗ hổng không gian trong tích tắc.


Clip trên được quay tại Mexico, vào năm 2009.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.