Video kỳ lạ linh hồn bay lên bầu trời


Có vẻ như đây là một lò thêu xác, trong quá trình thêu thì xuất hiện 1 chùm ánh sáng màu trắng / vàng. Trông rất giống một linh hồn đang được siêu thoát lên thiên đàng.


Dù sao đi nữa thì trông rất là bí ẩn, bạn nghĩ đó là gì?

1 soul

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.