Xấu hay đẹp là từ tâm mà ra


Tâm trong sáng thì nhìn thấy thứ gì cũng đẹp, tâm xấu thì nhìn thứ gì cũng đều ra thứ dơ bẩn.

Thiền sư Phật Ấn cùng ngồi thiền với ông Tô Đông Pha.

Ông Tô Đông Pha hỏi Thiền sư Phật Ấn:

– Thầy thấy tôi ngồi thiền hôm nay dáng ra sao?

Thiền Sư Phật Ấn nói:

– Hôm nay ông ngồi tốt lắm, ngồi dáng giống như Phật.

Thiền sư Phật Ấn hỏi lại:

– Còn ông thấy tôi ngồi dáng ra sao?

Ông Tô Đông Pha lâu nay luận đạo thường bị thua Thiền sư Phật Ấn nên hôm nay được dịp trả lại, bèn nói:

– Dáng thầy ngồi giống như đống phân bò.

Hai tâm trạng rõ ràng, ông Tô Đông Pha lúc đó bị tâm hơn thua che nên ông không thấy dáng thật của Thiền sư Phật Ấn đang ngồi, mà chỉ biết trong đầu có câu trả đũa cho thỏa tức mấy lần đã bị thua.

Về nhà gặp cô em gái, Tô Đông Pha kể lại cuộc đối đáp giữa ông và Thiền sư Phật Ấn cho Tô Tiểu Muội nghe. Nghe xong, cô phân tích cho ông Tô Đông Pha thấy rõ tâm ngài Phật Ấn thanh tịnh sáng suốt nên nhìn cái gì cũng sáng suốt, nhìn ai cũng là Phật. Trái lại, ông Tô Đông Pha còn tâm hơn thua nên chỉ nhìn thấy đống phân bò.

Như vậy rõ ràng pháp là từ tâm sanh. Tâm trong sáng thanh tịnh thì chúng ta nhìn ra pháp gì cũng trong sáng, thanh tịnh; tâm dơ xấu thì nhìn ra pháp gì cũng thành dơ xấu.

Có thể cách hiểu về Phật pháp trong câu chuyện trên của mình chưa đúng, nhưng mình tự liên hệ với việc nhìn một con người bất kỳ, người thì khen đẹp, người thì chê xấu. Có thể quan niệm đẹp xấu ở mỗi người khác nhau. Có thể một người đẹp thật, hoặc xấu thật, nhưng không có ai đẹp hoàn hảo từng đường nét, bộ phận cơ thể, và cũng chẳng có ai xấu hoàn toàn từ trên xuống dưới. Cũng có thể tùy vào từng góc nhìn mà một người có thể đẹp hay xấu: đẹp ở góc này và xấu ở góc khác.

Và cũng có thể, vì họ đẹp thật, nhưng ta vì sự đố kỵ, ganh tị với sắc đẹp của họ mà lớn tiếng bảo họ xấu.

Vậy nên, đừng vội vàng chê người này xấu, người kia xấu, khi cái xấu không làm ảnh hưởng gì tới bạn hết.

Nếu tâm chúng ta không hề có những ganh ghét, đố kỵ, thì ta nhìn ai cũng thấy họ đẹp, họ dễ thương. Nếu ta lạc quan, yêu đời, thì thấy gì cũng tốt, cũng đẹp hết.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.