5 điều mà chắc có lẽ bạn chưa biết về DeepWeb


darknet concept art ui 02

1. DeepWeb là một overlay network : là một mạng máy tính được xây dựng trên nền của một mạng khác.


Lúc này, các điểm hoặc các máy trong mạng được kết nối với nhau thông qua các liên kết ảo [Logical links].

Người dùng chỉ có thể truy cập mạng này bằng phần mềm cụ thể, cấu hình thích hợp hoặc được ủy quyền để tham gia mạng .

2. DeepWeb được tách ra từ Arpanet (trong đó một phần được phát triển vào Internet – được bộ quốc phòng Mỹ xây dựng nên). Kể ra thì Arpanet có thể nhận được dữ liệu của deep web và biến nó thành surface web nhưng không hiểu vì lý do nào đó mà nó lại không xuất hiện trong danh sách mạng lưới của Arpanet và không hề request ping từ các máy khác.

3. Thuật ngữ ban đầu của DeepWeb được gọi là Darknet được chấp nhận công khai sau khi cuốn sách “The Darknet and the Future of Content Distribution” được xuất bản .

4. Mục đích người ta sử dụng Deep Web thường là :

– Bảo vệ quyền riêng tư cá nhân khi lướt web
– Bảo vệ mình khỏi các bất đồng tư tưởng dẫn đến các cuộc trả thù chính trị
– Whistleblowing và các tin tức bị rò tỉ
– Cyber crime (tội phạm mạng)
– Mua hàng hóa bị cấm
– Chia sẻ file

5. Deep Web thường bị nhầm lẫn với mạng Tor. Thực ra Deep Web là tên gọi chung của tất cả các mạng lưới không nằm trong danh sách ban đầu của Arpanet và sau này được tạo thêm gồm :

– Tor
– I2P
– Freenet
– RetroShare
– GNUnet
– Zeronet
– Syndie
– OneSwarm
– Tribble

Và thêm một số mạng đã từng tồn tại

– AllPeers
– anoNet
– F2F turtle
– WASTE

Hãy tham gia nhóm deep web để biết thêm nhiều thông tin và hình ảnh : Deep web Mystown


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.