Các nhân vật kinh dị nhất mọi thời đại lúc nhỏ dưới nét vẽ của Alex Solis


Trong suốt tháng Mười, Nghệ sĩ vẽ tranh minh họa Alex Solis đã tạo ra một loạt các bức vẽ bằng mực theo chủ đề kỳ lạ – anh tưởng tượng một số nhân vật kinh dị (giết người) phổ biến nhất lúc nhỏ trông như thế nào. Những bản vẽ của Solis là một phần của sự kiện Inktober, đây là sự kiện có sự góp mặt của các nghệ sĩ vẽ bằng mực trên toàn thế giới.

Nguồn hình ảnh : vn.ignitify.asia


Freddy cartoon
Em bé Freddy (sát thủ trong loạt phim kinh dị A Nightmare on Elm Street)
======

jason cartoon
Em bé Jason (trong loạt phim kinh dị Friday the 13th)
======

Frankenstein cartoon
Em bé Frankenstein
======

Edward cartoon
Edward tay kéo đây
======

Samara cartoon
Samara trong phim The Ring
======

mommy cartoon
Xác ướp lúc nhỏ
======

hannibal%2Blector%2Bcartoon
Em bé Hannibal Lecter (sát nhân ăn thịt người)
======

stay%2Bpuft%2Bmarshmallow%2Bcartoon
Stay Puft Marshmallow bụ bẫm
======

michael%2Bjackson%2Bzoombie%2Bcartoon
Michael Jackson Zombie trong MV Thriller
======

dracula%2Bcartoon
Dracula lúc nhỏ
======

jack%2Bcartoon
Jack trong Nightmare before Christmas
======

headless%2Bhorsebaby%2Bcartoon
Headless Horsebaby (Kỵ sĩ không đầu)
======

pale%2Bcartoon
Pale lúc nhỏ
======

wicked%2Bwitch%2Bcartoon
Wicked Witch
======

chuky%2Bcartoon
Chuky
======

Slimer%2Bcartoon
Ma Slimer trong phim Ghostbuster
======

Grim%2Breaper%2Bcartoon
Grim Reaper
======

alien%2Bcartoon
Alien
======

pennywise%2Bcartoon
Ma hề Pennywise
======

michael%2Bjackson%2Bzoombie%2Bcartoon
michael%2Bmeyers%2Bcartoon
Michael Meyers
======

swamp%2Bcreature%2Bcartoon
Swamp Creature
======

leatherface%2Bcartoon
Leatherface
======

frankerstein%2Bwife%2Bcartoon
Vợ của Frankenstein
======

cyclops%2Bone%2Beye%2Bcartoon
Vợ của Frankenstein
======

pinhead%2Bcartoon
Ma đinh Pinhead
======

woft%2Bman%2Bcartoon
Người sói
======

white%2Bwalker%2Bcartoon
White Walker (kẻ điều khiển zombie)
======

beetlejuice%2Bcartoon
Beetlejuice
======

pazuzu%2Bcartoon
Quỷ Pazuzu trong Exorcist
======

joker%2Bcartoon
Y tá Joker
======

meta%2Bluna%2Bcartoon
Meta Luna
======

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.