Creepy: Họ không tin tao


vow

1. “Mẹ ơi!
Sao con?
Con sắp chết rồi.
Con nói bậy bạ gì vậy?
Con nhìn thấy được tương lai. Con thấy con sẽ chết.
Con mệt rồi con đi nghỉ đi. Mẹ không muốn nghe nữa.

Mẹ! Con đang nói chuyện mà mẹ bỏ đi đâu vậy?…mẹ đừng như vậy mà, con chỉ đang cố gắng nói cho mẹ biết thôi mà…”.

2. “Bố ơi! Con sắp chết rồi…
Con lại giở trò gì nữa đây?
Thật đấy, ngày mai con sẽ chết.
Nếu con còn nói gở như thế nữa bố sẽ cho con ăn tát ngay lập tức! Đi về phòng ngay!!!”.

3. “Misa ơi, họ không chịu tin tao.

Mày nói gì? Vẫn còn một cách để họ tin tao ư?

Tao hiểu rồi!”.

4. “Charles ơi! Mình chơi trò chơi đi.
Trò gì vậy chị hai?
Em đứng giữ hộ chị cái ghế”.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.