Creepy: Tha thứ


tha%2Bthu

“Hãy tha thứ cho con.
Con đã lỡ giết mẹ.
Chôn sống em gái.
Và đốt trụi căn nhà bố vừa mua xong.

Con giết mẹ vì con lỡ tay.
Con chôn sống em gái vì nó cứ khóc mãi.
Con đốt căn nhà vì trước sau gì bố lại chẳng phá sản.

Hãy tha thứ cho con, bố nhé.
Vì con không thể chôn cất chính mình được”.

© Lee


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.