Creepy truyện ngắn !!


M%25C3%2581

-Em béo như vậy ,ăn nói nói lại thô lỗ , ăn mặc chẳng được sành điệu như người ta , tướng ăn lại quê mùa khó coi vô cùng , dắt em ra đường anh có thấy mất mặt không ?


– Có

– Sau đó cô lấy dao cắt mất mặt anh….

Nguồn : Creepy VN
Đăng Bài : Kiệt Hoàng 


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.