Hình phạt tàn khốc thời trung cổ : Giá đỡ !


1175298 563430327039647 180223341 n
(tên dụng cụ thi hành hình phạt)

Đây là phương pháp phổ biến khắp châu Âu thời Trung Cổ và nạn nhân phần lớn là các tín đồ đạo Tin lành. Họ bị bắt, căng hết chân tay trên giá đỡ và tử vong vì đau đớn toàn thân không lâu sau đó. Họ phải chịu nỗi đau đớn giày vò khắp thân thể trong một thời gian Cả người căng cứng luôn..

Xương khớp cũng gần như bị kéo rời ra.. Thốn tận xương tủy

Về cơ bản, chân tay phạm nhân sẽ bị buộc vào các dây thừng, xích căng ra 4 đầu của hai thanh lăn to. Sau đó, lính lệ sẽ lăn 2 thanh lăn về phía 2 đầu của xà gỗ.

Tay, chân của tù nhân vì thế mà bị căng ra. Hình thức tra tấn này gần giống như “tứ mã phanh thây” ở phương Đông cổ xưa, nhưng độ thốn có phần cao hơn. Vì sức người với sức thú khác nhau. Tứ mã phanh thây xoẹt cái là người mỗi mảnh bay một chỗ đầu một chỗ.. ngực một chỗ.. mông một chỗ.. xúc xích một chỗ còn phương Tây thì Sky nghĩ chắc họ tiết kiệm tiền thuê lao công dọn máu me nội tạng của phạm nhân nên mới làm vậy

*nguồn: How Stuff Works, Wikipedia…

_BluE SkY_

Đăng bài : Hoàng Kiệt


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  1. This site contains porn links to sexually explicit material.If you’re underage, find adult material offensive,or if it’s illegal for you to view adult material in your community, please leave now.If you’re a brand or IP holder, you’ve got 50 daysto pull out your wallet and submit an application,followed by a 17-day period in which would-beadult sites will have a shot at grabbing one. Thereare numerous of sites that help Western men meet a girl from the Eastern Europe.And most of the sites have at least a basic search and tons of filters tohelp you narrow down your options and find that perfectperformer. He is a scenthound and usually runs miles with the headdown to the ground, searching for an interesting trail tofollow. A better understanding of how body weight and fatness are controlled will be criticalif we are to come up with effective strategies to reduce the adverse health consequences of obesity through improvements in our approaches to prevention and treatment.Kira Noir is like there would be multiple personalities trapped in one body.Sounds like a recipe for unanticipated celebrity and branding busywork.Eastham, MA USA – Wed 11/27/2019 – 17:16:17 Looks like there’s going to be an all outeffort to get COA supporters to the January town meeting.

    http://www.dlllejkk.edu