Mẹo nhỏ rùng rợn: Hãy lựa chọn hy sinh


2

Khi bị dồn đến bước đường cùng với người thân, hãy hy sinh một cách anh hùng để người còn lại có thể sống sót.

Nếu đó là vợ bạn thì hãy đẩy cô ta ra khỏi họng súng rồi bạn lao đến tên giết người.

Nếu đó là bố bạn, thì bạn không thể làm như vậy được. Đẩy ông ấy về hướng tên giết người đi. Ông ấy sẽ không trách bạn đâu, bạn còn trẻ, ít ra còn nối dõi thêm được vài đứa trước khi chúng làm chuyện tương tự với bạn.

© Lee


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.