Surreal Creepy: Nhà tiên tri bí ẩn


nha%2Btien%2Btri%2Bbi%2Ban

Một Surreal khác nói về nhà tiên tri bí ẩn.

Nhà tiên tri này không có tên, hình dáng được nhắc đến là một người thanh niên nét mặt thanh tú nhưng cậu không nói được.

Người này thường đi cùng một binh đoàn chết chóc. Binh đoàn ấy được coi như những tai họa mà con người sẽ gặp phải.

Khi đến bất kì một nơi nào, Nhà Tiên Tri ấy sẽ giết một binh sĩ. Thân xác người binh sĩ sẽ hóa thành một tai họa được báo trước.

Ngoài ra Nhà Tiên Tri còn đem đến cho con người những món quà tiên đoán trong giấc mơ. Người dân của nước Ý cho rằng nếu bạn nằm mơ thấy cá voi khổng lồ biết bay hoặc một đàn tuần lộc mù bạn sẽ phải gặp một tai ương nào đó, đây là món quà được báo trước từ Nhà Tiên Tri bí ẩn. Đối với những ai ngủ mà không mơ, đó là một điều bất hạnh.

Người ta còn kể rằng, Nhà Tiên Tri sẽ chết khi tai họa cuối cùng kéo đến. Đó như là sứ mạng đối với con người mà nhân vật huyền thoại này phải làm .

© Lee


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.