Tổng hợp tranh bảng chữ cái rùng rợn Alphabet


Bộ tranh rùng rợn thể hiện đầy đủ 24 chữ cái theo tiếng Latin, mỗi chữ cái tượng trưng cho một người chết với một lí do kì quặc


Bộ tranh được thực hiện bởi Edward Gorey, đăng trên tumblr.

Dịch bởi HNGGC. Mời các bạn xem

A bang chu cai rung ron
B bang chu cai rung ron
C bang chu cai rung ron
D bang chu cai rung ron
E bang chu cai rung ron
F bang chu cai rung ron
G bang chu cai rung ron
H bang chu cai rung ron
I bang chu cai rung ron
J bang chu cai rung ron
K bang chu cai rung ron
L bang chu cai rung ron
M bang chu cai rung ron
N bang chu cai rung ron
O bang chu cai rung ron
P bang chu cai rung ron
Q bang chu cai rung ron
R bang chu cai rung ron
S bang chu cai rung ron
T bang chu cai rung ron
U bang chu cai rung ron
V bang chu cai rung ron
W bang chu cai rung ron
X bang chu cai rung ron
Y bang chu cai rung ron
Z bang chu cai rung ron

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.