Cách Report / Rip acc facebook bằng phương pháp FAQ mạnh nhất hiện nay


report faq facebook

Facebook đã thay đổi cơ chế xét duyệt nội dung và report (báo cáo) kể từ ngày 07/11/2015 vừa qua. Do đó, toàn bộ các tài khoản facebook hiện nay khi đăng nội dung tranh hoặc video có chứa nội dung đồi trụy sẽ bị block ngay lập tức, thời gian lâu cũng kéo dài hơn so với trước đây.


Bên cạnh đó, việc report bất kỳ một tài khoản nào cũng khó khăn hơn. Tuy nhiên, không hệ thống nào là tuyệt đối, vẫn còn những góc cạnh để mình khai thác report đối phương.

Bước 1: Fake IP sang UK (Anh Quốc Britain nhé)
Bước 2: Chọn Báo cáo -> Tài khoản này nội dung không phù hợp -> Gợi dục -> Gửi facebook
Bước 3: Vào link https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325 (Giữ ngôn ngữ US)

  • Dòng 1 Điền email
  • Dòng 2 Điền tên đối phương
  • Dòng 3 Link đối phương
  • Dòng 4 Viet Nam

-> Chọn Yes -> Link to a news article

Điền link này vào:

http://laodong.com.vn/phap-luat/ky-an-pham-toi-hiep-dam-den-kho-tin-343001.bld
hoặc bất cứ link tội phạm việt nam nào, trùng tên với thằng tội phạm thì càng tốt :v

Xong phần thông tin bổ sung điền:

Here is an account that I knew had sexually abused. facebook group requests please remove this account.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.