Creepy: Ma


ma

Chồng tôi là một tên vũ phu, hắn đánh đập tôi bất cứ khi nào có thể. Suốt quãng thời gian đó, tôi phải cắn răng chịu đựng. Một hôm, nghe tin hắn bị tai nạn nên đã chết. Hiện giờ hắn đang được nằm trong nhà xác. Tôi mừng rơn! Vậy là thoát được rồi.


Hắn có thói quen hút thuốc. Sàn nhà đâu đâu cũng nhìn thấy tàn thuốc của hắn để lại. Thật gớm ghiếc!

Bố mẹ hắn lãnh xác hắn về và làm lễ tang.

Tôi không đến dự!

Tối đó, tôi có một giấc ngủ yên bình nhất của cuộc đời.

Sáng sớm hôm sau, tôi thấy tàn thuốc nằm trên bàn. Tôi vứt nó đi!

Hôm sau cũng thế…

Và vào lễ 49 ngày của hắn, tôi kinh hoàng tột độ vì trên bàn làm việc của tôi có hàng số được viết bằng máu:

540 111429 9137 740.

Tôi đứng trước mộ khóc lóc van xin hắn vì đã hiểu ý nghĩa của hàng số!

“Lavender”

PS:  540=Sao 111429=Mày 9137=Giết 740=Tao


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.