Creepy: Mái tóc


toc%2Bem%2Bgai

HAIR


Em gái tôi có một mái tóc rất dài. Nếu cắt đi thì vài tháng sau sẽ mọc dài lại như cũ. Tôi rất ghét mái tóc đó. Tôi liền chộp cây kéo gần đó, cười như man dại:

– Em gái à! Từ nay tóc em sẽ không bao giờ dài được nữa.

“Lavender”


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.