Creepy: Mưa


123

Ở trong căn phòng tối một mình, thì mỗi lần trời đổ mưa là tôi sợ…


Mà cũng chẳng phải tôi sợ mưa nữa, đúng ra là tôi sợ sấm sét!

Ở trong căn phòng tối một mình, thì mỗi lần có sấm sét là tôi sợ…

Mà cũng chẳng phải tôi sợ sấm sét nữa, đúng ra là tôi sợ cái thứ mà mỗi lần tia sét lóe lên, tôi lại nhìn thấy… Nó đứng ở góc phòng, nhìn tôi…

Ở trong căn phòng tối một mình, thì mỗi lần trời đổ mưa là tôi sợ…


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.