Creepy: Rừng đen


rung%2Bden

Tôi sống ở trong rừng. Hằng ngày tôi vào sâu trong rừng kiếm ăn, có khi phải đi thật xa mới tìm được dòng suối hay một con thú nhỏ.


Dạo này có vài đứa trẻ hay lên rừng hái dâu tây.

Tôi sẽ không cần phải đi xa tìm thức ăn trong khoảng thời gian dài.

“Lavender”


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.