Creepy: Tên hoạ sĩ điên cuồng


hoa%2Bsi%2Bdien

Tên hoạ sĩ điên cuồng vẽ miệt mài bức tranh trong nhiều ngày mà vẫn chưa xong. Bọn nhà giàu lại không tiếc thân đến mua tranh nhưng đều không mua được với lí do bức tranh chưa được hoàn thiện và bọn chúng cung cấp đồ nghề cho tên hoạ sĩ.


– Nhiều hơn nữa!

Tên hoạ sĩ thọt mạnh cây cọ trắng với đầu cọ đen nhánh vào cái hốc. Hắn mạnh tay hơn rồi sâu vào bên trong để pha màu, trắng vàng đỏ… tuyệt đẹp!

– Không đủ rồi!

Nhìn xung quanh căn phòng, tất cả đều rống trỗng. Bỗng có tiếng chuông cửa “ting tong” hắn mỉm cười rồi bước ra đón những kẻ săn mua tranh của hắn…


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.