Creepy: Thích chụp ảnh


Tôi là một người thích chụp ảnh tự sướng. Mỗi ngày tôi chụp hơn trăm bức ảnh. Nhưng không có tấm nào đẹp cả!


Tôi bèn tự làm mới mình. Để có một nụ cười thật tươi!

Mấy hôm sau, hàng xóm xung quanh tôi dọn đi hết.

Mặc kệ họ.

Đây là tấm ảnh đẹp nhất của đời tôi. Tôi sẽ giữ kĩ nó!

anh%2Bghe%2Bron“Lavender”


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.