Creepy: Thích ăn thịt sống


an%2Bthit%2Bsong

Tôi thích ăn thịt sống. Vị của nó rất ngon! Bố mẹ tôi đã khuyên ngăn nhưng tôi vẫn thích làm trái ý họ.


Mùi thịt thơm lừng, hít vào chỉ muốn ăn ngấu nghiến.

Hôm nay bạn của mẹ tôi qua chơi và dắt theo một thằng bé. Mẹ tôi bảo dắt bé vào phòng chơi. Thằng bé ôm tôi như đã quen từ lâu!

Nó thơm thật.

“Lavender”


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.