Hướng dẫn sử dụng Plugin Emmet cho Sublime text


Emmet là một Plugin hỗ trợ viết code nhanh và gọn hơn cho mọi IDE (Trình biên soạn code). Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn mới làm quen với Emmet cách sử dụng nó.

emmet header

Đầu tiên


Bạn cần phải cài Package Control cho Sublime text

>> Bật Sublime text -> bấm ctrl+` hoặc chọn View > Show Console và nhập đoạn code bên dưới vào.

Nếu phiên bản bạn đang sử dụng là Sublime text 2 :

import urllib2,os,hashlib; h = ‘2915d1851351e5ee549c20394736b442’ + ‘8bc59f460fa1548d1514676163dafc88’; pf = ‘Package Control.sublime-package’; ipp = sublime.installed_packages_path(); os.makedirs( ipp ) if not os.path.exists(ipp) else None; urllib2.install_opener( urllib2.build_opener( urllib2.ProxyHandler()) ); by = urllib2.urlopen( ‘http://packagecontrol.io/’ + pf.replace(‘ ‘, ‘%20’)).read(); dh = hashlib.sha256(by).hexdigest(); open( os.path.join( ipp, pf), ‘wb’ ).write(by) if dh == h else None; print(‘Error validating download (got %s instead of %s), please try manual install’ % (dh, h) if dh != h else ‘Please restart Sublime Text to finish installation’)

Nếu phiên bản bạn đang sử dụng là Sublime text 3 :

import urllib.request,os,hashlib; h = ‘2915d1851351e5ee549c20394736b442’ + ‘8bc59f460fa1548d1514676163dafc88’; pf = ‘Package Control.sublime-package’; ipp = sublime.installed_packages_path(); urllib.request.install_opener( urllib.request.build_opener( urllib.request.ProxyHandler()) ); by = urllib.request.urlopen( ‘http://packagecontrol.io/’ + pf.replace(‘ ‘, ‘%20’)).read(); dh = hashlib.sha256(by).hexdigest(); print(‘Error validating download (got %s instead of %s), please try manual install’ % (dh, h)) if dh != h else open(os.path.join( ipp, pf), ‘wb’ ).write(by)

Sau đó bấm Enter

Cách cài đặt Emmet plugin

Bấm Ctrl + Shift + P, gõ Install Package, gõ tiếp Emmet và nhấn enter để cài đặt plugin này cho Sublime Text.

Cách sử dụng Emmet Plugin để viết code

Để sử dụng được Emmet thì file bạn đang code phải được lưu ở dạng mẫu file chuẩn như .html , .php , .js ..v…v… Nếu bạn khởi tạo một trang mới thì hãy lưu lại dưới một đuôi định dạng web để có thể sử dụng Emmet

1, Khởi tạo mã HTML

Với Emmet, bạn có thể tạo ngay trang HTML chỉ trong 1 giây. Chỉ cần gõ ! hoặc html:5, nhấn Tab và bạn có ngay một trang HTML5 tiêu chuẩn với một vài tag cơ bản

viet code nhanh hon voi emment khoi tao html

Dưới đây là một số lệnh áp dụng khởi tạo cho các phiên bản HTML khác nhau

 • html:5 hoặc ! với HTML5 doctype 
 • html:xt giành cho XHTML 
 • html:4s giành cho HTML4 strict doctype

Cách Thêm Class, ID, Text, Attributes

Nếu bạn đã làm quen với CSS thì việc sử dụng Emmet rất đơn giản, bởi vì cú pháp của Emmet rất giống CSS trong việc mô tả các thành phần.

Ví dụ, Thay vì viết

ta chỉ cần viết p.foo

viet%2Bclass%2Bid%2Bcss%2Bbang%2Bemmet

Tương tự, chúng ta có thể thêm đồng thời class và ID nếu viết p.bar#foo thay vì phải viết đầy đủ 

Đối với nội dung và thuộc tính (attributes) cho các thành phần HTML, bạn sử dụng dấu ngoặc nhọn {} và dấu ngoặc vuông [] tương ứng.

Ví dụ, viết h1{foo} và ấn Tab sẽ hiển thị 

foo

, hay viết a[href=#] sẽ cho ra kết quả   

Lồng ghép các thẻ HTML 

Đây là tính năng tuyệt vời mà chúng ta hay sử dụng. Emmet cho phép dùng các toán tử >,+,^ để bạn kết hợp tạo ra nhiều dòng code khi chỉ cần gõ 1 dòng đơn giản. Cụ thể:

 • cho phép lồng ghép hai tags với nhau, nói cách khác. Ví dụ khi gõ p>span ta sẽ được  

 • + cho phép đặt các thẻ ngang cấp với nhau. Ví dụ khi gõ p+span ta sẽ được

   

 • ^ cho phép đưa tag lên cấp cao hơn trong cấu trúc cây HTML. Ví dụ khi gõ p>span^div ta sẽ được

   

viet%2Bcac%2Bdau%2Btoan%2Btu%2Btrong%2Bemmet

Nhóm các tags

Bạn có thể nhóm các đoạn mã lại với nhau sử dụng dấu ngoặc đơn (). Ví dụ khi gõ, (.foo>h1)+(.bar>h2) ta sẽ được: 

Tự động thêm tag con 

Khi khai báo tag cùng class, bạn viết div.item, Emmet sẽ tạo ra

.

Nếu bạn quên không viết div mà chỉ viết mỗi .item, Emmet vẫn sinh ra code giống trên.

Đó là tính năng rất thông minh của Emmet – tự động kiểm tra tag cha để mỗi khi bạn viết tắt Emmet sẽ tự động hoàn thành những gì bạn quên.

Ví dụ, khi khai báo .item trong thẻ

  thì Emmet sẽ cho ra kết quả
 • chứ không phải là

  như ở trên. Đây chính là cách viết tắt giúp chúng ta code nhanh hơn.

  emmet tu dong them tag con

  Danh sách tên tag con mà Emmet hỗ trợ

  • li cho ul và ol
  • tr cho table, tbody,theadtfoot
  • td cho tr
  • option cho select optgroup

  Thêm nhiều tag giống nhau Bạn có thể xác định số lần một phần tử được đưa ra bằng cách sử dụng toán tử *. Ví dụ, ul>li*3 ta sẽ được 

  Emmet them nhieu tag giong nhau

  Đánh số tự động 

  Tạo nhiều tag với cùng tên class được đánh số tự động như thế nào? Bạn chỉ cần thêm $ và tên đối tượng và Emmet sẽ tự động đánh số tăng dần tương ứng với từng tên được tạo ra. Ví dụ, nếu viết ul>li.item$*3 ta sẽ được 

    
  •  

  •  

  •  

  Emmet danh so tu dong

  Viết CSS nhanh hơn với Emmet

  Tương tự với HTML, Emmet hỗ trợ viết tắt với CSS giúp chúng ta code nhanh hơn, dưới đây là một vài ví dụ điển hình mà hay dùng nhất.

  Viết tắt giá trị 

  Giả sử bạn muốn xác định thuộc tính có chiều rộng là 100px, hãy viết w100 Emmet sẽ tạo ra width: 100px;

  Emmet Css viet tat gia tri

  Nếu muốn sử dụng đơn vị em hay % thì sao? Dưới đây là bảng một số đơn vị và cách viết tắt

  • p tương ứng với % 
  • e tương ứng với em 
  • x tương ứng với ex 

  Ví dụ, h10p+m5e+pr5e ta sẽ được height: 10px; margin: 5em; padding-right: 5em;

  Toán tử mở rộng 

  Giả sử khi viết @f ta sẽ được @font-face { font-family:; src:url(); }

  Tuy nhiên, nếu ta sử dụng toán tử mở rộng + thì sao? Hãy thử @f+, kết quả sẽ được

  @font-face { 
    font-family: ‘FontName’;   src: url(‘FileName.eot’);   src: url(‘FileName.eot?#iefix’) format(’embedded-opentype’), url(‘FileName.woff’) format(‘woff’), url(‘FileName.ttf’) format(‘truetype’), url(‘FileName.svg#FontName’) format(‘svg’);  font-style: normal;  font-weight: normal; }

  Emmet css toan tu mo rong

  Rất tuyệt phải không nào. Một vài thuộc tính khác như background-image, border-radius, font, @font-face, text-outline, text-shadow ta cũng có thể áp dụng tương tự.

  Ví dụ, b++f++bdrs++to++ts+, nhấn Tab ta sẽ được

  background: #fff url() 0 0 no-repeat;
  font: 1em Arial,sans-serif;
  -webkit-border-radius: ;
  -moz-border-radius: ;
  border-radius: ;
  text-outline: 0 0 #000;
  text-shadow: 0 0 0 #000; 

  Và dùng phím Tab để di chuyển thay đổi các giá trị cho từng thuộc tính.

  Gợi ý tự động 

  CSS Module của Emmet sẽ tự động tìm kiếm khi bạn vừa nhập 1 từ viết tắt và gợi ý cách viết tắt gần nhất. Nếu không tự động, hãy gõ phím Ctrl + Space. Ví dụ, khi bạn gõ ovh, ov-h, ov hay oh Emmet đều sinh ra code giống nhau: overflow: hidden;

  Emmet css tu dong goi y

  Thêm các tiền tố 

  CSS3 ra đời với rất nhiều tính năng tuyệt vời, nhưng không phải trình duyệt nào cũng hỗ trợ như nhau. Do đó, với một vài thuộc tính ta phải sử dụng tiền tố ứng với trình duyệt để giao diện website có thể hiển thị giống hệt nhau trên tất cả các trình duyệt. Và nếu thêm từng prefix thì thật mất thời gian, Emmet sẽ giúp ta tự động hoàn thành việc này. Ví dụ, bạn gõ trs và nhấn Tab ta sẽ thu được –

  webkit-transition: prop time;
  -moz-transition: prop time;
   -ms-transition: prop time;
  -o-transition: prop time;
  transition: prop time;

  emmet css them tien to

  Bạn có thể thêm prefix cho bất kỳ đối tượng nào, chỉ cần thêm tiền tố . Ví dụ, -supper-foo sẽ được

  -webkit-supper-foo: ;
  -moz-supper-foo: ;
  -ms-supper-foo: ;
  -o-supper-foo: ;
  supper-foo: ;

  Nếu bạn không muốn thêm tất cả các tiền tố, có thể xác định tiền tố ứng với trình duyệt nào. Ví dụ, -wm-trf sẽ xuất ra

  -webkit-supper-foo: ;
  -moz-supper-foo: ;
  -ms-supper-foo: ;
  -o-supper-foo: ;
  supper-foo: ;

  Từ viết tắt tương ứng với trình duyệt:

  • w tương ứng với -webkit- 
  • m tương ứng với -moz- 
  • s tương ứng với -ms- 
  • o tương ứng với -o- 

  Gradients 

  Khi nói tới tính năng mới trong CSS3, ta không thể bỏ qua Gradients. Và thay vì phải viết dài cả dòng, ta chỉ cần một đoạn viết tắt, ví dụ lg(left, #fff 50%, #000) sẽ cho ra kết quả

  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 100% 0, color-stop(0.5, #fff), to(#000));
  background-image: -webkit-linear-gradient(left, #fff 50%, #000);
  background-image: -moz-linear-gradient(left, #fff 50%, #000);
  background-image: -o-linear-gradient(left, #fff 50%, #000);
  background-image: linear-gradient(left, #fff 50%, #000);

  Nhìn thôi cũng thấy tiết kiệm rất nhiều thời gian rồi :D.

  gradient

  Một vài tính năng khác Tạo Lorem Ipsum Trước đây, để tạo ra các đoạn text “Lorem ipsum” mình thường vào các website để copy, nhưng từ khi dùng Emmet, công việc đó trở nên dễ dàng và có thể làm ngay tại Sublime Text (hay bất kỳ code editor nào được Emmet hỗ trợ) với cú pháp viết tắt lorem hay lipsum.

  emmet tao lorem ipsum

  Thậm chí, có thể tạo 10 đoạn text đó thật dễ dàng với lorem*10, hay bạn có thể giới hạn số lượng từ hiển thị như sau: p*3>lorem5 sẽ được

  Lorem ipsum dolor sit amet.

  Eum unde neque vel molestiae.

  Labore id aspernatur soluta omnis!

  Tùy chỉnh Emmet theo ý bạn Emmet cung cấp một loạt các tùy chỉnh để bạn có thể trải nghiệm plugin này theo cách riêng của mình thông qua các file sau:

  • Thêm mới hoặc thay đổi snippet có sẵn trong file [snippets.json][1] 
  • Thay đổi hành vi các bộ lọc (filters), hay các hành động (actions) của Emmet thông qua file [preferences.json][2] 
  • Xác định cách tạo ra HTML hoặc XML, xem trong file [syntaxProfiles.json][3] 

  Di chuyển giữa các thẻ cùng cặp Với tổ hợp phím tắt Ctrl + Alt + J bạn có thể dễ dàng di chuyên qua lại giữa các thẻ trong cùng cặp thẻ HTML, ví dụ di chuyển giữa hai thẻ trong cặp

  hay

  như hình dưới

  emmet di chuyen giua cac the trong cung cap

  Và tất nhiên, thẻ nào không có cặp, ví dụ
  thì phím này không có tác dụng rồi. Ngoài thẻ HTML, các bạn cũng có thể di chuyển giữa các thẻ cùng cặp đối với XML, hãy các ngôn ngữ khác.

  Đưa text vào trong thẻ HTML nhanh chóng 

  Emmet cho phép bạn viết trước các đoạn text và đưa chúng vào trong thẻ HTML nhanh chóng thông bằng cách chọn text, gõ tổ hợp phím tắt Shift + Ctrl + G và thêm các thẻ HTML theo ý bạn.

  emmet wrap element

  Như ảnh minh họa phía trên, bạn có thể thấy

  • Cả đoạn text sẽ bao quanh thẻ article 
  • Hai dòng text sẽ nằm trong hai thẻ p 
  • Có thể thêm thẻ h1 vào rất đơn giản 

  Bao quanh từng dòng Text bằng các thẻ HTML giống nhau 

  Đây là một tính năng rất tuyệt vời và hay dùng của Emmet. Bạn có thể bao quanh nhiều đoạn văn bản, list…bằng những cặp thẻ HTML giống nhau rất dễ dàng bằng cách kết hợp cách làm ở ví dụ trên và toán tử *. Để giúp bạn dễ hình dung, ta hãy cùng xem ví dụ mã HTML cho Menu. Giả sử ta có menu với các mục

  Home
  About
  Portfolio
  Contact 

  Ta sẽ chọn tất cả các mục trên, nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + Shift + G hoặc Ctrl + Alt + Enter và nhập đoạn viết tắt nav>ul>li*>a vào khung hiện ra. Kết quả bạn sẽ thu được mã HTML như sau

  Emmet bao quanh tung dong text voi cac cap the giong nhau

  Chúng ta hãy thử một ví dụ phức tạp hơn, bằng một đoạn viết tắt nav>ul>li[title=$#]*>a[href=$#.html]{$#}>img[src=$#.png alt=”$#”].nav-bg, và kết quả thu được:

  Qua ví dụ trên, ta biết được cách tạo những mã HTML phức tạp với Emmet, bạn có thể áp dụng để tạo cho mình những mã riêng nhé.

  Di Chuyển tới Edit Point 

  Như ví dụ 1 ở mục trên, ngay sau khi Enter thì con trỏ Text sẽ ở trong dấu “” của thẻ đầu tiên, và bạn có thể gắn link cho mục Home. Sau đó bạn có thể di chuyển con trỏ text tới Editor Point tiếp theo (dấu “” dòng tiếp theo trong ví dụ). Và Shilf + Tab sẽ quay ngược trở lại.

  Emmet di chuyen nhanh toi cac muc

  Comment nhanh với Emment 

  Comment trong HTML/CSS hay trong mã của bất kỳ ngôn ngữ lập trình là điều không thể thiếu giúp các nhà phát triển giải thích ý nghĩa những đoạn mã, giúp người khác dễ dàng đọc và hiểu mã nguồn. Do vậy, bất kỳ code editor nào đều tích hợp những phím tắt để thêm comment một cách nhanh chóng. Với Emmet plugin bạn có thể dễ dàng comment những đoạn mã HTML, thậm chí không cần phải chọn (select) cả đoạn như chúng ta vẫn thường làm. Khi đặt con trỏ vào thẻ HTML hay property của CSS rồi nhấn Shift + Ctrl + / là toàn bộ đoạn mã trong thẻ HTML hay trong property của CSS sẽ thành comment. Và nhấn thêm lần nữa để uncomment. Xem hình dưới để hiểu rõ

  Emmet toggle comments

  Split/Join 

  Tổ hợp phím Shift + Ctrl + ` sẽ chuyển cặp thẻ

  thành

  và nhấn thêm lần nữa để chuyển ngược lại

  Remove Tag 

  Sử dụng phím tắt Shift + Ctrl + ; sẽ bỏ tag ra khỏi text, ví dụ, nếu bạn muốn bỏ thẻ

  trong đoạn

  hello there

  , chỉ cần đặt con trỏ trong thẻ

  và nhấn Shift + Ctrl + ; và nhấn thêm lần nữa để thêm các thẻ vừa remove vào nhé.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

 1. отличный вебсайт http://partnerskie-programmy.net/819-partnerskaya-programma-s-faylovym-zagruzchikom-private-zone.html

 2. удачный веб ресурс http://zarabotat-v-internete.biz/872-chem-zamenit-epayments-obzor-platezhnyh-sistem.html

 3. my latest blog post https://porno150.com/category/%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%bd%d0%b5%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be/

 4. скрытый люк в подвал или сантехнический люк под покраску

  https://www.lukland.ru/catalog/hatches/hatchesforpaint/removable/alustar/korob/variant/621

 5. промокод на 3000 рублей яндекс директ – промокод яндекс директ на 3000, промокод на 3000 рублей яндекс директ

 6. https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0

 7. https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0

 8. https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0/
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0/
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0/
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0/
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0/
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0/
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0/
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0/
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0
  https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226453.0/

 9. hyip monitor btc pro – скрипт мониторинга хайпов скачать бесплатно, хайп мониторинг 2020

 10. Съемка автозапчастей или Съемка тортов

  https://fotosoroka.com/predmetnaya_fotosemka_chasov/

 11. [url=https://uyut-dom.pro/service/474-stroitelstvo-ban-i-saun-v-ekaterinburge-pod-klyuch/]строительство саун[/url] – строительство домов из бревна, строительство из профилированного бруса в екатеринбурге

 12. Infant Newborn Baby Boy Girl Long Jumpsuit Romper Bodysuit Cotton Clothes Outfit

  Boyds Bears Purrstone Resin Cat Figurine Clawdette Fuzzface & Wuly…Yarn Merchants

 13. Кран подвесной 2 т цена – Кран подвесной 5 цена, Кран подвесной 10 купить

 14. Препараты качественные,купили на сайте anticancer24.ru
  Доставили из Москвы за 3 дня

  hetero софосбувир даклатасвир

 15. xion кидалово, ксион кэш СНГ, xion cash аферисты, xion cash отзывы, ксион проект, xion выплаты, ксион кэш СНГ, xion cash аферисты, ксион пирамида, xion cash развод