Sự thật rùng rợn về bản gốc Công chúa ngủ trong rừng


Bản gốc đã bị xóa của Sleeping Beauty (Công Chúa Ngủ Trong Rừng) đã được soạn lại vào năm 1922 có tên là ‘Sleepless Eden’.

Kể về việc sau khi an táng Aurora vào một cung điện sâu trong rừng (khác với bản sau này được chỉnh sửa lại là sau khi bị đâm bởi guồng quay tơ thì cả Aurora lẫn triều đình đều chìm sâu vào giấc ngủ) đức Vua còn đầu độc thêm một vài nữ tì khác và an táng vào hầm mộ cùng công chúa. Vì ông tin rằng con gái ông sẽ sống lại sau một tuần lễ, và lúc đó nó cần phải có thứ gì đó để lót dạ.

cong%2Bchua%2Bngu%2Btrong%2Brung
*Ảnh: John Collier

Neji,


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.