Tổng hợp toàn bộ các website của IS bị nhóm hacker Anonymous tiêu diệt


Attack%2BIS%2BWebsite
DANH SÁCH CÁC SITE IS BỊ ANONYMOUS KNOCKOUT!!


Danh sách Website chính của IS đang bị Anonymous liên tục DDoS ngày đêm

:: www.furat.info [IP = 185.4.227.66]
:: www.albuxoriy.com [IP = 50.7.207.4]


Danh sách những website của IS bị tấn công – cung cấp bởi những hacker cá nhân ủng hộ Anonymous

https://ghostbin.com/paste/2fqcg – ToTo


Danh sách những website của IS đã sụp đổ

www.islam-iea.com -terrorist -CF
shoutussalam.org -ISIS
hizb-pakistan.com -CF -terrorist
jannatoshiqlari.net -terrorist
khilafah.com -terrorist
khilafah.net -terrorist
www.hizbuttahrir.org -terrorist
khilafa.org -terrorist
ht-bangladesh.info -terrorist
www.vd.ag -terrorist
shahamat-english.com -terrorist
alemara1.org -terrorist
hizb-ut-tahrir.dk -terrorist
hizb-australia.org -terrorist
www.hizb.org.uk -terrorist
hizb-ut-tahrir.info -terrorist
isdarat.tv -CF -ISIS
isdarat.in -ISIS
jehadway.7olm.org -ISIS
mnbr.info -ISIS
salafimediauk.com -ISIS
www.tevhidigundem.com -terrorist
voa-islam.com -CF -terrorist
gurmad.info -ISIS
www.islamic-dw.com -ISIS
isnews.net -ISIS
azzammedia.net – CF -ISIS
https://alfidaa.biz/vb/ -ISIS
shahamat-movie.com -terrorist
dawatehaq.net -ISIS
www.daulahislamiyyah.com -ISIS
shahamat-urdu.com -terrorist
hizbut-tahrir.or.id
somalimemo.net
radioandalus24.com
https://tajdeed.org.uk -Terrorist
www.mykhilafah.com -terrorist
www.hizb-turkiston.net -terrorist -CF
www.shamikh1.info/vb/ -ISIS
www.alsomod.com -terrorist -CF
www.tarani.info -terrorist
www.qassam.ps -terrorist -CF
www.alqassam.ps -terrorist -CF
www.shahamat-arabic.com -terrorist -CF
www.shahamat-english.com -terrorist -CF
www.hizb-ut-tahrir.fl -terrorist
www.hizb-ut-tahrir.se -terrorist
www.hizb-turkiye.org -terrorist
www.elmanara.org -terrorist
www.hizb-afghanistan.com -terrorist
www.ht-tunisie.info -terrorist
www.jamatdawa.org -terrorist
www.ummetislam.info -terrorist -CF
www.alfurq4n.org -terrorist -CF
www.shahamat-farsi.com -terrorist -CF
www.shahamat-movie.com -terrorist -CF
www.shahamat-urdu.com -terrorist -CF
www.albusyro.info -ISIS
www.theshamnews.com -ISIS -CF
www.Albuxoriy.com -Terrorist
www.almobshrat.net -ISIS content
www.hizb-eastafrica.com -terrorist
www.hizb-russia.info -terrorist
www.hizb-uzbekistan.info -terrorist -CF
www.htmedia.info -terrorist
www.hizb.org.ua -terrorist -CF
www.halifat.info -terrorist
www.ht-afghanistan.org -terrorist
www.islamdin.net -terrorist -CF: 185.58.205.78
www.islamdin.com -terrorist
www.ansar.tv -terrorist

Danh sách những Website của IS + Hồi giáo ẩn nấp sau Cloudflare

http://alemara1.org
http://alfurq4n.org
http://alqassam.ps
http://alsomod-iea.info
http://alsomod.com
http://alweya.com
http://arrahmah.com :128.199.126.91
http://cyberkov.com :65.52.228.100 132.245.68.248 132.245.193.35
www.dawaalhaq.com
http://dawatehaq.net
http://enfalmedya.com :94.102.4.199
http://fpi.or.id
http://gulf-up.com
http://gurmad.info
http://isdarat.in
http://islamic-dw.com
http://islamicstate.pro :100.42.56.12
http://jihadmin.com
http://kavkazcenter.com :72.8.141.85 31.220.31.36 88.80.5.157 72.8.141.86 199.59.163.239 80.81.183.162 80.81.183.151 64.68.200.59 64.68.201.169 31.220.31.35
http://khilafah.com :31.171.245.121
http://mnbr.info
http://qassam.ps
http://shahamat-arabic.com
http://shahamat-english.com
http://shahamat-farsi.com
http://shahamat-urdu.com
http://shahamat-movie.com
http://shoutussalam.org
http://sunnahonline.com :213.171.216.114 213.171.193.5 213.171.216.229 213.171.216.50 213.171.192.50
http://www.takvahaber.net
http://tarani.info
http://tawhed.ws :66.45.228.54
http://ummetislam.net :46.101.156.172
http://vdagestan.com
http://voa-islam.com :103.27.207.171

Danh sách những Website của IS hiện đang vẫn hoạt động

http://4342.alamontada.com :178.33.43.178
http://ahlamontada.com :94.23.154.108
http://albayanislamac.com :94.75.198.107
http://alfidaa.biz/vb/ :202.75.54.174
http://almubarakradio.com :109.199.123.143
http://altarefe.com :208.43.72.104
http://anjemchoudary.co.uk :199.34.228.59
http://ansar.tv :185.4.227.66
http://azzammedia.com :69.90.66.180
http://cageuk.org :91.109.13.187
http://chechensinsyria.com :69.89.31.183
http://dakwahmedia.net :128.199.157.197
http://dhiqar.net :91.226.176.152
http://eldorar.com :176.58.103.144
http://halabnews.com :50.23.238.19
http://heyetnet.org :109.232.216.224
http://invitetoislam.com :184.168.221.10
http://invitetoislam.org :185.27.135.12
http://isecur1ty.com :46.101.12.251
http://isis.zz.vc :31.170.164.80
http://islahhaber.net :31.210.40.167
http://islamdaveti.com :31.192.212.100
http://jamatdawa.org :107.180.2.135
http://jehadway.7olm.org :94.23.73.212
http://kavkazchat.com :68.65.123.232
http://khelafa.org :176.9.43.218
http://maqrezeradio.net :184.168.221.28
http://radioalfurqaan.com :104.156.48.71
http://radyotevhid.com :93.186.115.138
http://salaf-us-saalih.com :192.0.78.25
http://salafimediauk.com :192.0.78.25
http://se-te.com :148.251.121.4
http://shamikh1.info :87.121.52.190
http://soutalhaq.net :97.74.144.105
http://suwaidan.com :74.91.146.2
http://tajdeed.org.uk :83.170.87.65
http://tevhiddergisi.com :93.186.115.123
http://tevhiddersleri.com :93.186.115.123
http://tevhidigundem.com :188.124.24.27
http://twelvershia.net :192.232.216.122
http://uicforce.co.vu :74.125.136.121
http://ummah.com :107.20.215.141
http://uptotal.com :83.149.126.100
http://wa3iarabi.com :46.4.62.207
http://worldakhbar.com :174.37.201.203
http://zaidhamid.pk :203.124.44.2


Danh sách những website của IS hiện đang hoạt động dưới bóng Cloudflare

http://sunnahonline.com
http://shahamat-urdu.com
http://shahamat-arabic.comq
http://shahamat-english.com
http://shahamat-farsi.com
http://kavkazcenter.com
http://vdagestan.com
http://shoutussalam.org
http://takvahaber.net
http://alsomod-iea.info
http://arrahmah.com
http://alweya.com
http://azzammedia.com
http://cyberkov.com
http://fpi.or.id
http://islamicstate.pro
http://tawhed.ws
http://isdarat.org
http://isdarat.in
http://alemara1.org
http://enfalmedya.com
http://qassam.ps
http://dawatehaq.net
http://an-najah.net
http://alqassam.ps
http://islamic-dw.com
http://jihadmin.com
http://alsomod.com
http://dawaalhaq.com
http://khabarpana.com
http://ansar-alhaqq.net
http://gurmad.info
http://khilafah.com
http://alweya.com/ar/
http://salaf-us-saalih.com
http://zaidhamid.pk
http://muvahhid.info
http://darultavhid.com
http://albayanislamac.com
http://maqrezeradio.net
http://uicforce.co.vu
http://radioalfurqaan.com
http://tevhidigundem.com
http://anjemchoudary.co.uk
http://4342.alamontada.com
http://jehadway.7olm.org
http://tevhiddergisi.com
http://radyotevhid.com
http://islahhaber.net
http://cageuk.org
http://alokab.com
http://tajdeed.org.uk
http://tevhiddersleri.com
http://heyetnet.org
http://al-rashedeen.info
http://invitetoislam.org
http://eldorar.com
http://albuxoriy.com
http://isecur1ty.com
http://alfurq4n.org
http://ansar.tv
http://soutalhaq.net
http://voa-islam.com
http://twelvershia.net
http://salafimediauk.com
http://moqatel1.clod5.com
http://ummah.com
http://khilafah.net
http://dhiqar.net
http://alfidaa.biz/vb/
http://gimfmedia.com
http://ummetislam.net
http://jabhtnosra.appspot.com
http://halabnews.com
http://almaqreze.net
http://islamdaveti.com
http://alfajrtaqni.net
http://albusyro.info
http://hizbut-tahrir.or.id
http://issdaratj.appspot.com
http://toorabora.net
http://anti-majos.com


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.