Hướng dẫn mở khóa FAQ mạo danh


+ Truy Cập: https://facebook.com/help/contact/260749603972907 

+ Các bạn điền như trong trang trên yêu cầu và gửi. (FAKE CMND 2 Mặt)

Mail về sẽ có dạng

+ Reply mẫu :

  • Full Name : 
  • Date of Birth : 
  • Email : This is My Facebook Team Facebook Please help me get back my ID Thanks Team Facebook. 

Tên tác giả: Nguyễn Thành Hiền


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.