Nghi thức phát hiện entity (bị ám)


Dùng muối rắc thành một vòng tròn kín và đặt vật dụng mà bạn nghi ngờ là đã bị tiếp xúc với entity (bị ám) hoặc dẫn một người nào đó bạn nghĩ cần phải được giúp đỡ khi có hiện tượng tiếp xúc với entity vào bên trong vòng tròn muối đó.

Nếu ngôi nhà bạn đang bị ám, hãy dùng muối rải thành 7 đụn nhỏ xung quanh nhà bạn.

Trong 3 ngày đầu tiên bạn sẽ thấy có những dấu hiệu đặc biệt xảy ra bên trong vòng tròn muối như đồ đạc bị dịch chuyển, hoa nhanh héo, thức ăn nhanh ôi thiu hơn bình thường, và có tiếng nói chuyện thì thầm… Có nghĩa là những năng lượng và linh hồn xấu đang cố gắng thoát khỏi vòng tròn muối đó.

Sau 3 ngày mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Vì đây là thuật thanh tẩy của người Do Thái.

Ngoài ra thứ được bảo vệ bên trong vòng tròn muối đó có thể nói là bất khả xâm phạm, trừ khi có một người đem hoa huệ tây vào bên trong vòng tròn ấy. Thuật thanh tẩy sẽ bị phá vỡ.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.