Tổng hợp các lệnh run hay và phổ biến trong windows


Chắc hẳn ai đã dùng máy tính thì đều biết lệnh run dùng để làm gi. lệnh run dùng để mở nhanh một số ứng dụng bằng lệnh, có thể là nhưng chương trình ẩn của hệ thống, dùng lệnh run thể hiện sự chuyên nghiệp về sử dụng máy tính .

Lệnh Run trong windows 10

Chính vì vậy sau đây mình xin chia sẻ một số lệnh run hay nhé!

dcomcnfg Mở bảng Component Serivices trong Windows.
debug Công cụ lập trình ngôn ngữ Assembly
drwatson Ghi và chụp lại những chương trình bị lỗi, crash trên Windows
dxdiag Xem thông tin hệ thống máy tính
explorer Mở Windows Explorer
appwiz.cpl Mở cửa sổ Add/Remove Program
calc Mở tiện ích máy tính
charmap Mở bảng Character Map có các kí tự đặc biệt không có trên bàn phím
chkdsk Sửa lỗi những tập tin bị hỏng
cleanmgr Dọn dẹp ổ cứng (tùy chọn các ổ để dọn dẹp)
clipbrd Xem bộ nhớ tạm của Windows
control Mở Control Panel
cmd Mở cửa sổ dòng lệnh
control mouse Mở bảng điều khiển chuột
fontview Xem Font ở dạng đồ họa
fsmgmt.msc Mở các folder đang chia sẻ
firewall.cpl Chỉnh sửa, cấu hình tường lửa
ftp Chạy chương trình FTP
hostname Xem tên máy tính
hdwwiz.cpl Mở bảng Add Hardware
ipconfig Xem thông số liên quan đến Card mạng
logoff Lệnh Logoff khỏi máy tính
mmc Mở bảng console quản lý của Microsoft
mstsc Remote desktop
mrc Loại bỏ các phần mềm độc
msinfo32 Xem thông tin hệ thống của Microsoft
nbtstat Hiển thị các stat và kết nối hiện thời đang sử dụng giao thức NetBIOS qua TCP/IP
nslookup Xem DNS server cục bộ
osk Mở bàn phím ảo
perfmon.msc Cấu hình hoạt động của màn hình
ping Gửi dữ liệu đến 1 host/Ip cụ thể
powercfg.cpl Cấu hình lựa chọn về sử dụng điện năng trong máy
regedit Chỉnh sửa Registry
regwiz Mở bảng Registration
sfc /scannow Kiểm tra file hệ thống
sndrec32 Mở Sound Recorder (công cụ ghi âm sẵn có của Windows)
shutdown Tắt máy tính
sndvol32 Chỉnh độ to của Volume Card âm thanh
spider Mở game spider trong hệ thống
sysedit Chỉnh sửa những file chạy khởi động
taskmgr Mở cửa sổ Task Manager
telephon.cpl Config modem
telnet Mở chương trình telnet
tracert Kiểm tra dấu vết và hiển thị đường đi đến các host trên internet.
winchat Mở công cụ chat của Microsoft
wmplayer Mở Windows Media Player
wab Mở ứng dụng Word của Windows
winipcfg Hiển thị cấu hình của IP
winver Kiểm tra phiên bản hiện tại của Windows
wupdmgr Cấu hình Update của Windows.
write Mở trình soạn thảo WordPad.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.