Video phản ánh những gì con người đã làm với trái đất


Hãy nhìn xem, con người chúng ta đã làm gì?

Một clip không phải quá mới nhưng cũng đủ làm chúng ta nhìn thấy điều gì đang xảy ra.

Con người đáng lí ra không nên tồn tại.

Soure: Steve Cutts


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.