Hướng dẫn cài đặt Skype trên Kali linux


Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt Skype trên kali linux nhanh chóng và dễ dàng nhất.

*Với những ai sử dụng Kali 64bit thì bắt đầu từ bước 1
*Với những ai sử dụng Kali 64bit thì bắt đầu từ bước 2, bỏ qua bước 1 nhé

Bước 1: Chạy lệnh sau

dpkg --add-architecture i386

Kiểm tra xem đã cài đặt được chưa

cat /var/lib/dpkg/arch

Nếu hiện ra 2 dòng bên dưới tức là việc cài đặt đã OK

amd64
i386

Tiếp tục chạy lệnh update hệ thống

apt-get update

Bước 2: Download và cài đặt Skype

Tạo thư mục Skype

mkdir Skype

Di chuyển tới thư mục Skype

[email protected]:~# cd Skype

Tải skype

[email protected]:~/Skype# wget -O skype-install.deb http://www.skype.com/go/getskype-linux-deb

Nếu lệnh trên không được bạn thử download thủ công tại website này

Chạy lệnh cài đặt Skype

dpkg -i skype-install.deb

Sau khi cài đặt Skype nếu xuất hiện lỗi sau
(Nếu không xuất hiện lỗi bên dưới thì bỏ qua bước này)

[email protected]:~/Skype# dpkg -i skype-install.deb
(Reading database ... 303315 files and directories currently installed.)
Preparing to replace skype 4.2.0.11-1 (using skype-install.deb) ...
Unpacking replacement skype ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of skype:
skype depends on libqt4-dbus (>= 4:4.5.3).
skype depends on libqt4-network (>= 4:4.8.0).
skype depends on libqt4-xml (>= 4:4.5.3).
skype depends on libqtcore4 (>= 4:4.7.0~beta1).
skype depends on libqtgui4 (>= 4:4.8.0).
skype depends on libqtwebkit4 (>= 2.1.0~2011week13).

dpkg: error processing skype (–install):
dependency problems – leaving unconfigured
Processing triggers for desktop-file-utils …
Processing triggers for gnome-menus …
Processing triggers for hicolor-icon-theme …
Errors were encountered while processing:
skype

Thì bạn chạy lệnh sau để sửa chữa lỗi

apt-get -f install

Sau đó tiếp tục cài đặt lại skype

dpkg -i skype-install.deb

Ok, tới đây Skype đã được cài đặt hoàn tất vào máy bạn

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Skype bằng gdebi , đây là một công cụ mạnh mẽ để cài đặt, nó sẽ tự động update mỗi khi skype có phiên bản mới, cũng là một cách cài đặt Skype nếu bạn không thể cài đặt Skype với lệnh dpkg

CÀI ĐẶT SKYPE với GDEBI

1, cài đặt bdebi

apt-get install gdebi

Nếu xuất hiện lỗi như sau thì tiến hành sửa lỗi

1111

1a, Xóa bỏ i386 MultiArch

dpkg --remove-architecture i386

1b, Tiếp hành quét lại hệ thống với autoclean, autoremove và purge

apt-get autoclean
apt-get autoremove
apt-get purge

1c, Tạm thời xóa bỏ Skype đã cài đặt trước đó

apt-get remove skype

1d, Xóa bỏ MultiArch, update aptitude và cài đăt gdebi

apt-get update
apt-get install dgebi

2, Cài đặt lại MultiArch và update lại hệ thống

dpkg --add-architecture i386
apt-get update

Cài đặt skype bằng dgebi

gdebi skype-install.deb

Ok, việc cài đặt Skype đã hoàn tất, bạn hãy mở Skype bằng cách vào đường dẫn sau Application > Internet > Skype


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.