Mẹo nhỏ rùng rợn: Cầu mưa


mua

Buổi tối ra ngoài trời có trăng và không được cho ai biết cả chỉ một mình bạn thôi rồi tìm nến xanh dương hay nến trắng gì cũng được nhưng số lượng phải là năm cây sau đó vẽ một vòng tròn có ngôi sao ở giữa, đốt nến lên,đặt cây nến ở mỗi đầu ngôi sao trong vòng tròn đó sau đó đặt tay lên ngực rồi nhìn lên ánh trăn và nhìn vào cái biểu tượng của ngôi sao và nói: “Hỡi ánh trăng và sức mạnh,hãy cho ta một cơn mưa”.

Sau đó hãy suy nghĩ về cấp độ mưa mà bạn muốn tạo ngay trong đầu bạn.Nhưng chỉ một cấp độ thôi,có thể là nhẹ, mạnh, bão hay gì gì đấy thì tùy bạn và nếu đủ mạnh thì trời sẽ mưa.

Tên tác giả: Hoa Oải Hương


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.