Script chạy Tor Browser Kali LinuxBước 1: Download tor từ https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en  (chọn linux 64bit) vào /root/Downloads (mặc định là thế)


Bước 2: Lưu đoạn script dưới với tên tor.sh ở /root/ (mở gedit Paste và Save)

Bước 3: Mở terminal và gõ

cd
bash tor.sh

cửa sổ Tor xuất hiện, click Connect và đợi

—————————————————

#!/bin/bash
tar -xvJf ~/Downloads/tor-browser*.tar.xz -C ~/
sed -i 's/-eq 0 ];/-eq 1 ];/g' ~/tor-browser_en-US/Browser/start-tor-browser
chown -hR root ~/tor-browser_en-US/
cd ~/tor-browser_en-US/
./start-tor-browser.desktop

—————————————————-

PS: việc chạy Tor dưới quyền root thường không được khuyến khích dù mình làm thế.

Tên tác giả: greentr


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  1. Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register – you will not REGRET it https://bit.ly/2RA7I5l

  2. Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register – you will not REGRET it https://bit.ly/3kkPukD