Video Origami UFO quay tại Ustralia (Úc) Ngày 3/4/2016


Video được quay ở Albury Úc vào ngày 3 tháng 4 năm 2016. Được ghi lại bởi Peter Maxwell Slattey khi ông đến thăm gia đình mình ở Albury Úc.


Đối tượng này được gọi là Origami UFO, kích thước như một chiếc xe hơi

—–


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.