Tài liệu về tàu ngầm Scorpene bị rò rỉ

Tài liệu về tàu ngầm Scorpene bị rò rỉ


Tài liệu 22.400 trang này cập chi tiết toàn bộ khả năng tác chiến bí mật của tàu ngầm Scorpene, bao gồm hệ thống cảm ứng dưới nước, hệ thống tác chiến… liên quan tới 6 chiếc tàu ngầm lớp Scorpene mà công ty DCNS của Pháp thiết kế cho hải quân Ấn Độ trị giá khoảng $ 3450000000.

Tài liệu này chứa 4.457 trang dữ liệu về bộ cảm biến dưới nước của tàu ngầm (4457), 4209 trang về các cảm biến trên nước của tầu ngầm, 4301 về hệ thống quản lý tác chiến, 2.138 trang về hệ thống định vị của nó, 6841 trang về hệ thống thông tin liên lạc và 493 trang về hệ thống vũ khí, đặc biệt, hệ thống ngư lôi.
Tài liệu về tàu ngầm Scorpene bị rò rỉ
11 a20402d381

Link dowload chưa full:


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.