Phát hiện di tích cự thạch tại Nga, những phiến đá lớn nhất được thấy từ trước đến nay


Theo các nhà khoa học, những công trình như Kim Tự Tháp với các phiến đá cắt gọt vuông vắn nặng hàn…

Theo các nhà khoa học, những công trình như Kim Tự Tháp với các phiến đá cắt gọt vuông vắn nặng hàng tấn được các nô lệ dùng sức đẩy của con người để xây dựng.

Tại Nga, chúng ta mới phát hiện ra những phiến đá lớn nhất từ trước đến nay với khối lượng lên đến 3000 tấn có mặt phẳng nhẵn, góc vuông hoặc góc tròn và xếp đặt rất chính xác lên nhau. Vậy ai có thể cắt những phiến đá granit chính xác, vận chuyển lên 1 ngọn núi và nâng chúng lên độ cao 40m để xếp thành công trình này? Theo lý thuyết của chúng ta được chấp nhận thì con người cổ đại với công nghệ hạn chế không thể làm được công trình như trên. Liệu lịch sử hành tinh này có thể còn nhiều hơn những bài học mà chúng ta được dạy?

2
3

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.