Lời giải thích trực quan cho các vòng tròn bí ẩn


Những người Arcturus yêu cầu tôi diễn giải thông tin được mã hóa ở trên bởi vì họ biết nhiều bạn đọc không hiểu hoặc không tin vào những điều này – nhưng không chỉ những gì tôi nói và viết, mà còn từ những người khác sống trong quá khứ, hiện tại và tương lai (thực sự là cả 3 thì đều không tồn tại, chỉ có sự hiện hữu ngay tại thời điểm này – The Moment of Truth).

Một số bạn đọc không thể tiếp nhận những quan niệm và không quan tâm việc tôi có cố gắng giải thích như thế nào; vì những hạn chế trong ngôn ngữ của nhân loại trong mật độ 3 nên không thể diễn tả các chiều kích thực tại cao hơn; một số bạn có cái tôi và sự ngạo mạn nổi lên khi bạn cảm thấy đang bị xúc phạm với bất cứ điều gì vượt ra ngoài trí thông minh của mình (điều đó giống với nguyên nhân gây nên các cuộc chiến tranh tôn giáo); một số trong các bạn đang bị mắc kẹt trong những hạn chế vì bị lập trình từ những phương tiện truyền thông và thay vì thực hành thiền định về sự bao la của cuộc sống do Thiên Chúa sáng tạo ra, trong tất cả các hình thức có thể có – vâng, thậm chí có cả những dạng sống dựa trên nền tảng rau quả, cây cối và côn trùng có tri giác với trí thông minh cao – nỗi sợ hãi xuât phát từ sự không biết đó là nguyên nhân gây nên sự châm biếm và thô lỗ từ bạn.

Vì vậy người Arcturus nói:

Thiên Khải vừa mang tính tiến hóa nhưng cũng luôn tiến bộ. Hãy nhìn lại lịch sử thế giới qua các thời đại, những Thiên Khải về tôn giáo từ trước tới nay luôn cởi mở và mang đến sự giác ngộ nhiều hơn. Đó là nhiệm vụ của sự Thiên Khải để phân loại và giám sát các tôn giáo kế tiếp cho sự tiến hóa của tôn giáo.

Nhưng nếu Thiên Khải là nhằm đề cao và đẩy mạnh sự tiến hóa của các tôn giáo, thì phải có những sự viếng thăm của thánh thần đưa ra các bài dạy không quá cao siêu, vượt qua suy nghĩ và hành động của thời đại mà các tôn giáo đại diện. Cũng như vậy, Thiên Khải về tôn giáo cũng sẽ bị giới hạn, tùy vào khả năng tiếp nhận của con người.

Bởi vì sự mất gốc, bao gồm cả nguồn gốc cơ thể, vì thế qua thời gian, việc khôn ngoan phải làm là cung cấp các chỉ dẫn về vũ trụ học. Và điều này cũng luôn tạo ra phiền toái cho tương lai. Luật tiết lộ Thiên Khải ngăn cản chúng tôi rất lớn, bởi sự ngăn cấm truyền đạt các kiến thức chưa hiểu được hay không tìm kiếm mà có. Bất kỳ một vũ trụ học nào đại diện như một phần của Thiên Khải tôn giáo thì được phát triển rất nhanh trong một thời gian ngắn.

Dựa vào đó, những đệ tử tương lai được lựa chọn, được thôi thúc, loại bỏ bất kỳ thành tố nào trong niềm tin vững chắc mà tôn giáo đó chứa đựng bởi vì họ phát hiện ra những sai sót được thể hiện ra bên ngoài của sự liên hệ giữa các vũ trụ học với nhau.

Loài người nên hiểu rằng, chúng tôi, những người tham dự vào việc tiết lộ chân lý, thì bị giới hạn nghiêm ngặt thông qua sự chỉ dẫn của các Đấng Tối Cao. Chúng tôi không được phép dự phần vào các khám phá khoa học trong hang ngàn năm. Những người tiết lộ phải hành động dựa theo chỉ dẫn, góp một phần vào việc được ủy thác. Chúng tôi không có cách nào vượt qua khó khăn này, cả bây giờ lẫn trong tương lai.

Chúng tôi biết rất rõ điều rằng, trong khi sự tiết lộ lần lượt các sự thật lịch sử và chân lý tôn giáo sẽ được ghi lại trong các thời đại tới, chỉ trong một vài năm tới, rất nhiều các phát ngôn liên quan tới khoa học vật lý sẽ cần thiết phải xem xét lại hệ quả/tầm quan trọng của những khám phá mới và sự phát triển khoa học.

Những bước tiến này thậm chí ngay bây giờ chúng tôi có thể tiên đoán được, nhưng chúng tôi bị cấm đưa ra những sự thật chưa được con người khám phá trong những tiết lộ thiên khải. Việc cần hiểu rõ là những tiết lộ này không nhất thiết là được truyền cảm hứng. Vũ trụ học của những tiết lộ Thiên Khải thì không gây cảm hứng. Nó bị giới hạn bởi sự cho phép của chúng tôi trong việc hợp tác và phân loại tri thức hiện thời. Trong khi những thấu hiểu về mặt tâm linh và thần thánh giống như một món quà, sự hiểu biết của loài người phải tiến hóa.

Chân lý thì luôn là một thiên khải, Thiên Khải tự biểu lộ khi nó là kết quả của công lực bên trong bộ máy điều chỉnh/tiến hóa và những Thiên Khải đánh dấu một kỷ nguyên mới, khi đó nó được vận hành bởi các thiên đoàn, nhóm hay cá nhân.

Những cấp độ thực tại này là những sự tượng trưng được thỏa hiệp sao cho thích hợp với kỷ nguyên vũ trụ hiện tại và theo chiều hướng loại bỏ tính linh thiêng. Có rất nhiều cách khác để nhìn vào thực tại từ chiều hướng khác hơn là loại bỏ tính linh thiêng và theo quan điểm của các kỷ nguyên vũ trụ khác. Do vậy, điều cần thiết nên nhìn nhận các quan niệm được trình bày ở đây là hoàn toàn liên quan đến nhau, được đặt điều kiện và giới hạn bởi:

vong%2Btron

1. Những giới hạn của ngôn ngữ không mang tính linh thiêng/thần thánh

2. Những giới hạn của cái trí không mang tính linh thiêng/thần thánh

3. Sự phát triển có giới hạn của bảy siêu vũ trụ

4. Sự thiếu hiểu biết về sáu mục đích tối hậu của việc phát triển siêu vũ trụ điều mà không có liên quan đến việc siêu thoát lên thiên đường.

5. Không có khả năng hiểu thấu chỉ một phần của quan điểm vĩnh cửu của vũ trụ.

6. Bất khả trong việc khắc họa số mệnh và sự tiến hóa của vũ trụ trong sự liên quan giữa các kỷ nguyên vũ trụ với nhau, không chỉ vũ trụ hiện tại mà là sự tiến hóa đang trải ra của cả bảy siêu vũ trụ.

7. Không có một sinh vật nào có khả năng hiểu thấu được các dạng trước và sau khi khi tồn tại mang ý nghĩa thực sự là gì, điều được sắp đặt trước khi bắt đầu và sau khi kết thúc tất cả các số mệnh.

Sự phát triển của thực tại được đặt điều kiện trong các hoàn cảnh của các kỷ nguyên vũ trụ liên tiếp.

Vũ trụ trung tâm đã không di chuyển, không tiến hóa trong kỷ nguyên Havona, nhưng khi các thời kỳ hiện tại mới được mở ra trong kỷ nguyên siêu vũ trụ này, nó đang chịu những thay đổi tiến bộ lớn bởi sự hợp tác với các siêu vũ trụ tiến hóa khác. Sẽ vào lúc nào đó đạt tới tình trạng ổn định của ánh sáng và cuộc sống, sẽ đạt tới giới hạn tăng trưởng cho vũ trụ hiện tại.

Vượt trên những sự nghi ngờ, kỷ nguyên tiếp theo, kỷ nguyên tiến vào các cấp không gian bên ngoài, sẽ giải phóng các siêu vũ trụ khỏi số phận bị kìm hãm trong thời đại hiện tại. Các vũ trụ đang căng đầy và vẫn tiếp tục gia tăng, vượt trên mức độ phát triển toàn hảo.

“Có một vài giới hạn mà chúng tôi gặp phải trong nỗ lực trình bày một khái niệm thống nhất về tiến hóa vũ trụ của các sự vật, giá trị, và ý nghĩa và sự tổng hòa của chúng trong các cấp thăng lên của thực tại.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.