Máy bay gián điệp Dirtbox của hoa kỳ – thu nhập dữ liệu người dùng Smartphone


Chính phủ Hoa Kỳ sử dụng máy bay do thám trang bị một thiết bị giám sát đặc biệt của quân đội để bắt được thông tin của điện thoại di động và điện thoại thông minh của Hoa Kỳ.


Thiết bị này được gắn trên máy bay có tên là “Dirtbox”, được sử dụng để mô phỏng trực tiếp tín hiệu và thu nhập hàng triệu dữ liệu trên chiếc điện thoại của bạn.

Người ta cho biết mục đích của thiết bị này là để quân đội có thể theo dõi các mục tiêu khủng bố, tội phạm,….

Một số thông tin mà Dirtbox có thể lấy được từ bạn : vị trí GPS, thông tin đăng kí, dữ liệu nhận dạng người dùng điện thoại, nhận diện số IMEI được lưu trữ và còn nhiều hơn nữa.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.