Thí nghiệm tâm lý nhà tù Stanford


Thí nghiệm tù Stanford là một nghiên cứu tâm lý của con người phản ứng với điều kiện nuôi nhốt và ảnh hưởng hành vi của mình trên cả hai chính quyền và các tù nhân trong nhà tù .

 Thí nghiệm được tiến hành vào năm 1971 bởi một nhóm các nhà nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà tâm lý học Philip Zimbardo tại Đại học Stanford .

Tình nguyện là những vệ sĩ và các tù nhân sống trong một nhà tù giả trong tầng hầm của Prisoners tâm lý học Stanford .

Những tình nguyện viên nhanh chóng thích nghi với vai trò của mình. Nhưng nó đã vượt ra ngoài ranh giới của những gì đã được dự đoán và dẫn đến tình huống nguy hiểm và gây tổn hại tâm lý .

Một phần ba của các tình nguyện viên được đánh giá là đã trưng bày ” chính hãng ” thường có khuynh hướng bạo dâm , trong khi nhiều tù nhân bị tổn thương về tình cảm và phải được gỡ bỏ khỏi các thí nghiệm sớm.

Cuối cùng , Zimbardo, lo lắng trước những hành vi chống đối xã hội ngày càng rối từ đối tượng của mình, ông đã chấm dứt toàn bộ thí nghiệm sớm.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.