Creepy: 7 Phút


—- 7 Phút —–

Bạn đã có bao nhiêu thời gian để lại?
.

Nếu bạn đã từng trải qua cảm giác của cái chết, lúc đó bạn có thể thấy cuộc sống của bạn như một đoạn “flash” hiện ra ngay trước mắt bạn. Tôi đã hỏi một số người về việc này. Họ nói rằng nó giống như họ đã trải qua toàn bộ cuộc đời của họ trong một giây. Đó không quá xa vời. Bộ não của bạn phải thích ứng để tránh căng thẳng, do đó nếu quá giới hạn nó không thể đối mặt với cái chết. Nếu bộ não của bạn khi nghĩ rằng bạn sẽ chết, “bộ nhớ” : nó sẽ tìm mọi cách để thoát ra. Vì vậy, khi gần đến kết thúc của cuộc đời, bộ não của bạn sẽ bật tất cả các bộ nhớ bạn đã từng có.

Não cũng sẽ sống sót trong khoảng 7 phút sau khi bạn chết, nó còn nguyên vẹn. Vì vậy, bạn có 7 phút và bạn có thể trải nghiệm toàn bộ cuộc sống của bạn trong một giây, bạn sẽ có 60 lần sống mỗi phút. 420 lần sống trong 7 phút. Để có thể như vậy bạn cần rất nhiều, rất nhiều thời gian trước cái chết.

Vì vậy bạn nên sống một cuộc sống có nghĩa hơn với bạn. Hãy sống lạc quan, yêu đời hơn để làm cho cuốn băng đó dài hơn nữa, hơn nữa….
.
Bạn đã có bao nhiêu thời gian để lại?


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.