Creepy: Chat


Trích dẫn sau đây được lấy từ một chat room online ngày 31/4/2012:
MrBob đã tham gia phòng chat
Dudeman: Yo xin chào! 😀
MrBob: Chào, bạn khỏe chứ?
Dudeman: Meh… Tôi ổn.
Applehead123: APPLEZ R GOOD!
Applehead123: APPLEZ R GOOD!
Applehead123: APPLEZ R GOOD!
MrBob đã chặn Applehead123
Applehead123: ****** * *****
Dudeman: Noo! Lunch! Gtg (GTG = Tôi đi đây)
MrBob: Cya (Hẹn gặp lại)
Dudeman đã thoát khỏi phòng chat.
Applehead123: ** *** ***
Applehead123 đã thoát khỏi phòng chat.
(Sau khi Applehead123 thoát khỏi phòng chat, MrBob im lặng trong 5 phút)
MrBob đã treo máy.
Angel: Xin Chào!
MrBob dừng treo máy.
MrBob: Sao u đến được đây?
Angel: Tôi là thiên thần của bạn mà!
Angel đã thoát khỏi game.
MrBob: Few, may là tên tâm lý kia đi rồi.
Angel: Bạn có biết tên tôi không
MrBob: Làm thế nào mà….
Angel: Bạn có muốn biết tên tôi không?
MrBob: What! IS! IT!
Angel: Tên tôi là Dave, Tôi là thiên thần của cậu trong đời sống thực.
* MrBob * đang buồn cười,
Angel: Tôi có nghĩa là nó, Bitch
MrBob: LOL không phải! Ý u là gì? Thiên thần….
Angel: Bạn có muốn đến nơi tôi sống?
MrBob: LOL! Yeah! Thiên đàng?
Angel: Trong ngôi nhà bên cạnh bạn!
Angel2 đã tham gia phòng chat
Angel3 đã tham gia phòng chat
Angel2: Đừng!
Angel3: Nó lừa đấy!
Angel: Ừ , thì không. Vậy hãy nhìn ra ngoài cửa sổ phòng khách của bạn,
(Và MrBob ra phòng khách và nhìn qua cửa sổ)
MrBob: Tôi thấy nó
Angel2: Nó là bạn, MrBob.
Angel3: Đợi đã, nó là?
————————————-


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  1. Creepy: Chat – MysTown
    bkgtpjsdko http://www.gl00je9v9km64zvx6716a76nj4d0gz93s.org/
    abkgtpjsdko
    [url=http://www.gl00je9v9km64zvx6716a76nj4d0gz93s.org/]ubkgtpjsdko[/url]

  2. 141734 311666I dont agree with this particular article. However, I did researched in Google and Ive located out that you are correct and I had been thinking inside the incorrect way. Continue producing quality material comparable to this. 738150